Kattenverzekering: Vergelijk prijzen & Vind de Beste verzekering voor je kat

Vind de beste kattenverzekering voor jouw geliefde viervoeter! We begrijpen dat je het beste wilt voor je kat, en daarom hebben we een grondige analyse gemaakt van verschillende verzekeraars om je te helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Hier kun je gemakkelijk de voorwaarden en prijzen van verschillende kattenverzekeringen vergelijken. Of je nu op zoek bent naar de meest uitgebreide dekking of de meest betaalbare premie, wij helpen je graag bij het vinden van de perfecte kattenverzekering.

Binnenkort kun je hier kattenverzekeringen vergelijken.

Wat is een kattenverzekering?

Een kattenverzekering is een vorm van huisdierenverzekering die specifiek is ontworpen om medische kosten voor je kat te dekken. Het is een vorm van ziektekostenverzekering voor je huisdier. Met een kattenverzekering kun je een maandelijkse premie betalen in ruil voor dekking van bepaalde medische kosten die je kat mogelijk nodig heeft.

De dekking van een kattenverzekering kan verschillen, maar over het algemeen omvat het vergoedingen voor veterinaire consultaties, operaties, medicijnen en andere behandelingen. Sommige verzekeringen bieden ook dekking voor preventieve zorg, zoals vaccinaties, sterilisatie/castratie en tandheelkundige zorg.

Door een kattenverzekering af te sluiten, kun je jezelf beschermen tegen onverwachte medische kosten die kunnen ontstaan door ziekte, letsel of andere gezondheidsproblemen bij je kat. Het kan je gemoedsrust geven en helpen om de beste zorg voor je geliefde huisdier te bieden zonder je zorgen te hoeven maken over financiële lasten.

Wat is het maximale dekkingsbedrag voor medische kosten?

Het maximale dekkingsbedrag voor medische kosten kan variëren afhankelijk van de specifieke kattenverzekering die je kiest. Verschillende verzekeraars hanteren verschillende limieten voor de dekking van medische kosten.

Bij het vergelijken van kattenverzekeringen is het belangrijk om te letten op het maximale dekkingsbedrag dat elke verzekeraar biedt. Dit bedrag geeft aan tot welk bedrag de verzekeraar bereid is medische kosten voor je kat te vergoeden. Het kan variëren van enkele duizenden euro’s tot hogere bedragen, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen verzekeringsplan.

Het is essentieel om het maximale dekkingsbedrag te evalueren in relatie tot de mogelijke medische kosten die je kat zou kunnen hebben. Als je kat bijvoorbeeld een ernstige aandoening ontwikkelt die kostbare behandelingen vereist, wil je er zeker van zijn dat het maximale dekkingsbedrag voldoende is om deze kosten te dekken.

Lees daarom altijd de polisvoorwaarden en neem contact op met de verzekeraar als je specifieke vragen hebt over het maximale dekkingsbedrag voor medische kosten. Zo kun je ervoor zorgen dat je de juiste kattenverzekering kiest die past bij de behoeften van je kat en je eigen gemoedsrust.

Welke soorten medische kosten worden gedekt door een verzekering voor je kat?

De specifieke soorten medische kosten die worden gedekt, kunnen variëren afhankelijk van de kattenverzekering en de verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen omvatten kattenverzekeringen dekking voor de volgende kosten:

 1. Veterinaire consultaties: Dit omvat de kosten van reguliere dierenartsbezoeken en het raadplegen van een dierenarts voor diagnose en behandeling.
 2. Diagnostische procedures: Kosten voor laboratoriumtests, beeldvorming (zoals röntgenfoto’s of echografie) en andere diagnostische onderzoeken.
 3. Chirurgische ingrepen: Inclusief kosten voor geplande operaties en noodoperaties, zoals castratie, sterilisatie, tumoren verwijderen, fractuurbehandeling, etc.
 4. Medicatie: De kosten van voorgeschreven medicijnen die je kat nodig heeft, inclusief antibiotica, ontwormingsmiddelen, pijnstillers en andere voorgeschreven geneesmiddelen.
 5. Ziekenhuisopname: Kosten in verband met een ziekenhuisopname, inclusief verpleging, intraveneuze therapie, en monitoring.
 6. Behandeling van ziekten en aandoeningen: Dit omvat dekking voor behandeling van ziekten zoals infecties, allergieën, diabetes, nierziekte, hartaandoeningen en andere aandoeningen.
 7. Spoedeisende zorg: Kosten voor onverwachte noodgevallen, zoals verwondingen na een ongeval of acute ziekten die onmiddellijke medische aandacht vereisen.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van de kattenverzekering zorgvuldig door te nemen om precies te begrijpen welke medische kosten wel en niet worden gedekt. Let ook op eventuele uitsluitingen of beperkingen die van toepassing kunnen zijn. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je kat de juiste dekking krijgt voor de medische zorg die hij nodig heeft.

Zijn er beperkingen voor bestaande aandoeningen of erfelijke aandoeningen van je kat?

Ja, bij veel kattenverzekeringen zijn er beperkingen voor bestaande aandoeningen of erfelijke aandoeningen van je kat. Het is een veelvoorkomende praktijk voor verzekeraars om pre-existing conditions (vooraf bestaande aandoeningen) uit te sluiten van de dekking.

Een pre-existing condition verwijst naar een ziekte, aandoening of letsel dat al aanwezig was vóór de startdatum van de verzekering. Verzekeraars willen vaak geen dekking bieden voor deze aandoeningen omdat ze als een risico worden beschouwd dat al bestond voordat de verzekering werd afgesloten.

Daarnaast kunnen er ook beperkingen zijn voor erfelijke aandoeningen. Erfelijke aandoeningen zijn gezondheidsproblemen die kunnen worden doorgegeven van ouders op nakomelingen. Sommige verzekeraars bieden mogelijk beperkte dekking voor erfelijke aandoeningen, terwijl andere deze volledig kunnen uitsluiten.

Wordt sterilisatie/castratie en tandheelkundige zorg gedekt? Zo ja, in hoeverre?

Of sterilisatie/castratie en tandheelkundige zorg worden gedekt door een kattenverzekering kan variëren afhankelijk van de specifieke verzekeraar en het gekozen verzekeringsplan. Over het algemeen zijn er verzekeringen die enige vorm van dekking bieden voor deze kosten, zij het met bepaalde voorwaarden.

Sterilisatie en castratie worden vaak beschouwd als preventieve zorgmaatregelen die bijdragen aan de gezondheid van een kat. Sommige kattenverzekeringen bieden dekking voor sterilisatie/castratiekosten, zij het tot een bepaald bedrag of binnen een specifiek aantal maanden na het afsluiten van de verzekering.

Wat betreft tandheelkundige zorg, dit kan ook deels worden gedekt door kattenverzekeringen. Dit omvat vaak tandheelkundige behandelingen zoals gebitsreiniging, tandextracties en andere tandheelkundige procedures. Het is echter belangrijk om op te merken dat er meestal beperkingen zijn, zoals een maximaal bedrag dat wordt vergoed of een wachttijd voordat de dekking van kracht wordt.

Het is verstandig om de polisvoorwaarden van de kattenverzekering zorgvuldig te bestuderen om te begrijpen in hoeverre sterilisatie/castratie en tandheelkundige zorg worden gedekt. Als deze aspecten belangrijk zijn voor de gezondheid van je kat, kun je overwegen een verzekering te kiezen die de gewenste dekking biedt op deze gebieden.

Zijn er beperkingen op de leeftijd van je kat om een verzekering af te sluiten?

Ja, bij kattenverzekeringen kunnen er beperkingen zijn op de leeftijd van je kat om een verzekering af te sluiten. Verzekeraars kunnen een minimum- en maximumleeftijd hanteren voor het afsluiten van een nieuwe verzekering.

Het minimumleeftijdscriterium kan variëren, maar meestal ligt dit ergens tussen de 8 weken en 12 weken oud. Dit betekent dat je kat een bepaalde minimumleeftijd moet hebben bereikt voordat je in aanmerking komt voor een verzekering.

Aan de andere kant kan er ook een maximumleeftijd zijn waarop je een nieuwe verzekering kunt afsluiten. Dit kan variëren van 8 jaar tot 10 jaar of ouder, afhankelijk van de verzekeraar. Dit betekent dat oudere katten mogelijk niet in aanmerking komen voor nieuwe verzekeringen, maar ze kunnen wel verzekerd blijven als ze al een bestaande verzekering hebben.

Zijn er ook beperkingen op de leeftijd waarop nieuwe aandoeningen worden gedekt door een kattenverzekering?

Wat betreft de dekking van nieuwe aandoeningen, kunnen er ook leeftijdsbeperkingen gelden. Sommige verzekeraars hebben een wachttijd voordat nieuwe aandoeningen worden gedekt, wat betekent dat je een bepaalde periode moet wachten voordat je aanspraak kunt maken op dekking voor nieuwe gezondheidsproblemen. Deze wachttijd kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van de kattenverzekering te raadplegen om de leeftijdsbeperkingen en wachttijden te begrijpen die van toepassing zijn. Op die manier kun je bepalen of de verzekering geschikt is voor de leeftijd van je kat en of het voldoet aan je behoeften met betrekking tot nieuwe aandoeningen.

Zijn er extra voordelen of extra dekkingsopties, zoals dekking voor verloren of gestolen katten, alternatieve therapieën of gedragsproblemen?

Ja, sommige kattenverzekeringen bieden extra voordelen en dekkingsopties naast de basisdekking voor medische kosten. Deze extra voordelen kunnen variëren afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen verzekeringsplan. Hier zijn enkele veelvoorkomende extra dekkingsopties die beschikbaar kunnen zijn:

 1. Dekking voor verloren of gestolen katten: Dit biedt financiële dekking als je kat vermist raakt of gestolen wordt. Het kan helpen bij het vergoeden van kosten voor het adverteren van je vermiste kat, beloningen voor het terugvinden ervan, en in sommige gevallen zelfs de aanschafkosten van een nieuwe kat.
 2. Alternatieve therapieën: Sommige verzekeraars bieden dekking voor alternatieve therapieën, zoals acupunctuur, fysiotherapie, chiropractie, homeopathie, of gedragstherapie. Dit kan nuttig zijn als je kat baat heeft bij niet-traditionele behandelmethoden.
 3. Dekking voor gedragsproblemen: Deze dekking kan ondersteuning bieden voor de kosten van professionele gedragsconsulten en -behandelingen als je kat te maken heeft met gedragsproblemen, zoals agressie, angst of sproeien.
 4. Crematie/begrafenisvergoeding: Sommige verzekeraars bieden een vergoeding voor de kosten van crematie of begrafenis van je overleden kat.

Vergelijk zeker de verschillende aanbieders, want dit kan bij elk van hen verschillen.

Hoe zit het met het eigen risico bij een kattenverzekering?

Is er een vast bedrag dat je moet betalen bij elke claim, of is er een percentage van de kosten dat je zelf moet dragen?

Bij kattenverzekeringen wordt vaak een eigen risico gehanteerd. Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekering begint met het vergoeden van kosten. De specifieke regelingen met betrekking tot het eigen risico kunnen verschillen tussen verzekeraars en verzekeringsplannen. Hier zijn twee veelvoorkomende manieren waarop het eigen risico wordt toegepast:

 1. Vast bedrag per claim: Bij deze regeling betaal je een vast bedrag uit eigen zak bij elke claim die je indient. Dit bedrag kan variëren en wordt meestal uitgedrukt in euro’s. Bijvoorbeeld, als het eigen risico €50 is en je dierenartsrekening is €200, dan betaal je eerst €50 zelf en de verzekering vergoedt het resterende bedrag.
 2. Percentage van de kosten: Sommige verzekeraars hanteren een eigen risico als een percentage van de kosten van de behandeling. Bijvoorbeeld, als het eigen risico 10% is en de dierenartsrekening is €500, dan betaal je €50 (10% van €500) zelf en de verzekering vergoedt het overige bedrag.

Maar opnieuw, dit verschilt bij iedere verzekeraar. Informeer je daarom voldoende.

Wat is de kattenverzekering premie en zijn er verschillende opties beschikbaar?

De premie voor een kattenverzekering kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder het verzekeringsplan dat je kiest, de leeftijd en het ras van je kat, je locatie en het gewenste niveau van dekking. Over het algemeen geldt dat hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie zal zijn.

Verzekeringsmaatschappijen bieden vaak verschillende opties en verzekeringsplannen aan, zodat je kunt kiezen wat het beste past bij je behoeften en budget. Deze plannen kunnen variëren in termen van dekking, eigen risico, maximale vergoedingen en aanvullende voordelen. Door verschillende plannen te vergelijken, kun je een verzekering selecteren die het beste aansluit bij je wensen.

Kun je kiezen voor een hoger eigen risico om de premie te verlagen?

Ja, het is mogelijk om de premie van een kattenverzekering te beïnvloeden door te kiezen voor een hoger eigen risico. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie zal zijn. Door een hoger eigen risico te accepteren, draag je bij schadeclaims een groter deel van de kosten zelf, maar je betaalt een lagere premie. Dit kan een goede optie zijn als je bereid bent om meer risico te nemen in ruil voor een lagere maandelijkse premie.

Wat zijn gekende verzekeraars voor kattenverzekeringen?

Er zijn héél wat verschillende aanbieders van de bete kattenverzekeringen in België.

 1. Figopet: Figopet is ook een populaire verzekeraar voor kattenverzekeringen in België. Ze bieden verzekeringsplannen aan die verschillende aspecten van de gezondheidszorg voor katten dekken, waaronder medische kosten, chirurgie en diagnostische tests. Figopet richt zich op het bieden van betaalbare en op maat gemaakte dekkingsopties voor huisdieren.
 2. SantéVet: SantéVet is een toonaangevende verzekeraar voor huisdieren in Europa, inclusief België. Ze bieden verschillende verzekeringsplannen voor katten aan, met dekking voor medische kosten, chirurgie, hospitalisatie en andere veterinaire zorg. SantéVet staat bekend om zijn uitgebreide dekking en snelle vergoeding van claims.
 3. Assur’o’poil: Assur’o’poil is een Belgische verzekeraar die gespecialiseerd is in huisdierenverzekeringen, waaronder kattenverzekeringen. Ze bieden verschillende verzekeringsplannen aan die medische kosten en andere gerelateerde uitgaven dekken. Assur’o’poil streeft naar een eenvoudig en transparant verzekeringsproces voor huisdierenbezitters.

Ontdek onze opsomming in de tabel helemaal bovenaan deze pagina. Je vindt er de beste kattenverzekeirngen van België. Inclusief de kattenverzekering prijs & voorwaarden.